Isopropanoli IPA 99 % – setti
Keraaminen kestopinnoite – Hendlex Car Body Ceramic Shield M3
huhtikuu 5, 2020
Isopropanoli IPA 99 % – setti
Autonpesusetti – Pieni
huhtikuu 9, 2020
Show all

Isopropanoli IPA 99 % – setti

Autoland

IPA 99, eli isopropanoli on erinomainen vahva puhdistusaine joka irrottaa mm. vaikean lian, öljyn ja rasvan ajoneuvojen maali- ja lasipinnoilta, piirilevyiltä, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja optiikan osista jättäen pinnasta täydellisen puhtaan. Isopropanoli haihtuu jäänteitä jättämättä. Isopropanoli suositellaan laimennettavaksi akkuveteen 1:4 – 1:2 riippuen käyttökohteesta.

Erinomainen myös auton äänenvaimennuksessa rasvaisen / likaisen pinnan puhdistukseen ennen vaimennusmateriaalien kiinnitystä.

Isopropanolipitoisuus >99%
Pakkauksen koko: 1000 ml tai 5000 ml

Setissä mukana:
– IPA 1 tai 5 L
– Akkuvesi 1 tai 5 L
– IPA-proof sumutinpullo 0.75L
– Mikrokuituliina 350g/m2, 40×40 cm

Tuotetta ei ole varastossa eikä myytävänä.

Tuotetunnus (SKU): Ei saatavilla/-tietoa Osastot: , , , Avainsanat tuotteelle , , , , , Tuotemerkki:

IPA 99, eli isopropanoli on erinomainen vahva puhdistusaine joka irrottaa mm. vaikean lian, öljyn ja rasvan ajoneuvojen maali- ja lasipinnoilta, piirilevyiltä, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja optiikan osista jättäen pinnasta täydellisen puhtaan. Isopropanoli haihtuu jäänteitä jättämättä. Isopropanoli suositellaan laimennettavaksi akkuveteen 1:4 – 1:2 riippuen käyttökohteesta.

Erinomainen myös auton äänenvaimennuksessa rasvaisen / likaisen pinnan puhdistukseen ennen vaimennusmateriaalien kiinnitystä.

Isopropanolipitoisuus >99%
Pakkauksen koko: 1000 ml tai 5000 ml

Setissä mukana:
– IPA 1 tai 5 L
– Akkuvesi 1 tai 5 L
– IPA-proof sumutinpullo 0.75L
– Mikrokuituliina 350g/m2, 40×40 cm

Setti

IPA 1L + sumutinpullo + mikrokuituliina + akkuvesi 1L, IPA 5L + sumutinpullo + mikrokuituliina + akkuvesi 5L

Turvallisuus ja ympäristö

ISOPROPANOLI (IPA) 67-63-0 (CAS) 200-661-7 (EU)
FI: VAARA. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Helposti syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
Sisältö: Isopropyylialkoholi / Isopropyl alcohol

ISOPROPANOL (IPA) 67-63-0 (CAS) 200-661-7 (EU)
SE: FARA. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Innehåll: Isopropylalkohol / Isopropyl alcohol