Vaahdotettava vaha – Koch Chemie Protector Wax 1L
Pikavaha – Gyeon Q² CanCoat 200 ml
25 huhtikuun, 2020
autoglym extra glass protection
Autoglymin kultainen – Extra Gloss Protection 325 ml
1 toukokuun, 2020
Show all

Vaahdotettava vaha – Koch Chemie Protector Wax 1L

32,90 

Koch Chemie

Koch-Chemie Protector Wax on helppokäyttöinen ja tehokkaasti suojaava vaahdotettava suoja-aine maalipinnalle. Vaha levitetään vaahdottimella maalipinnalle, annetaan vaikuttaa muutama minuutti ja huuhdellaan pois. Vahalla voidaan myös pidentää olemassa olevan vahakerroksen kestoikää.

Varasto loppu

Tuotetunnus (SKU): KC-PW1000 Osastot: , , Avainsanat tuotteelle Brand:

Koch-Chemie Protector Wax on helppokäyttöinen ja tehokkaasti suojaava vaahdotettava suoja-aine maalipinnalle. Vaha levitetään vaahdottimella maalipinnalle, annetaan vaikuttaa muutama minuutti ja huuhdellaan pois. Vahalla voidaan myös pidentää olemassa olevan vahakerroksen kestoikää.

Protector Waxin levityksen yhteydessä on lisäksi helppo havaita maalipinnan suojan kunto. Jos levityksen aikana protector wax tarttuu maalipinnalle, eikä heti valu pois on Protector Waxin käyttö ollut paikallaan.
Jos maalipinta on hyvin hoidettu / vahattu tuote valuu suurimmaksi osaksi pinnalta pois, eikä tarraudu maalipintaan, mutta tästä huolimatta jättää kuitenkin lisäsuojan.

Ominaisuudet:
– Helppo- ja nopeakäyttöinen
– Lisää kiiltoa
– Erinomainen vedenhylkivyys

Annostelu: n. 20ml vaahdottimeen ja max 0,5-1L vettä.

Käytä koko vaahdottimeen annosteltu määrä kerralla. Veteen sekoitettuna aineen teho heikkenee ajan kanssa.

Paino 1 kg (kilogramma)
Mitat 30 × 6 × 6 cm (senttimetri)

VAROITUKSET

Merkinnät: GHS05
2008/1272/EY
Huomiosana: VAARA

Vaaralausekkeet:
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvalausekkeet:
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 Älä hengitä höyryä tai aerosolia.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU U IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdoiho vedellä tai suihkuta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä pakkaus/sisältö paikallisten määräysten mukaisesti.

Märkning: GHS05
2008/1272/EY
Signalord: FARA
Hazard:
H314 Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
P260 Andas inte in ånga / spray.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P310 + P331 OM SVÄLLNING: Ring omedelbart en läkare TOXIKOLOGISK CENTER eller läkare. Framkalla INTE kräkningar.
P310 Ring omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Kassera förpackningar / innehåll i enlighet med lokala föreskrifter.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Vaahdotettava vaha – Koch Chemie Protector Wax 1L”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *